در این دوره آموزشی با عنوان The Complete Music Mastering Masterclass از شرکت Punkademic به آموزش مسترینگ موسیقی پرداخته می شود. این دوره جامع تمام ترفند ها و مراحل مورد نیاز برای مسترینگ را پوشش می دهد. زبان آموزش انگلیسی است. دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص.


Overview

Section 1: Introduction: Welcome to the Art of Mastering
Lecture 1 Introduction
Lecture 2 What is Mastering?
Lecture 3 A Note About Terminology
Lecture 4 Software and Hardware Recommendations
Lecture 5 Types of Mastering
Lecture 6 Vocabulary
Lecture 7 List of Terms and Definitions
Section 2: Mastering Theory
Lecture 8 To Be Loud and Clear
Lecture 9 It’s More Than Just Turning Up the Volume
Lecture 10 The Loudness Wars
Lecture 11 Genre Matters
Lecture 12 The Frequency Work
Lecture 13 Tools: The DAW
Lecture 14 Tools: The Meter
Lecture 15 Tools: The Compressor
Lecture 16 Tools: The Limiter
Lecture 17 Tools: The EQ
Lecture 18 Tools: Your Ears
Section 3: Preparing to Master
Lecture 19 Setting Up a Mastering Session
Lecture 20 The Pre-Master
Lecture 21 Inspecting the Waveform
Lecture 22 Starting the Track
Lecture 23 Ending the Track
Section 4: Referencing
Lecture 24 What is a Reference Track?
Lecture 25 Finding A Reference Track
Lecture 26 Copyright and Reference Tracks
Section 5: The Effect Chain
Lecture 27 Mastering Effect Chains
Lecture 28 The Basic Mastering Effect Chain Setup
Section 6: Frequency Control: EQ
Lecture 29 How an EQ Works
Lecture 30 Low End Starting Points
Lecture 31 High End Starting Points
Lecture 32 “Ringing Out”
Section 7: Volume Control: Compression
Lecture 33 How Compression Works
Lecture 34 Makeup Gain
Lecture 35 Multiband Compression
Lecture 36 Setting up Multiband Compression
Lecture 37 Dialing in High Frequency Compression
Lecture 38 Dialing in Low Frequency Compression
Lecture 39 Dialing in Mid Frequency Compression
Lecture 40 Upwards Compression
Lecture 41 “Ring Out” and Compare
Section 8: Maximize Control: Limiter
Lecture 42 Using a Second Compressor?
Lecture 43 Limiting
Lecture 44 RMS Headroom Standards
Lecture 45 A/B It!
Lecture 46 Looking at our Work
Section 9: Space Control: Stereo Imaging and Mid-Side EQ
Lecture 47 The Role of Reverb in Mastering
Lecture 48 What is the Stereo Image?
Lecture 49 Mid/Side EQ (MS EQ)
Lecture 50 Izotope Ozone
Lecture 51 Reading a Mid/Side EQ
Lecture 52 Cleaning Up the Low End with Mid/Side EQ
Lecture 53 Adding Shimmer with Mid/Side EQ
Lecture 54 Mid/Side Compression
Lecture 55 Mid/Side Compression for Stereo Width
Section 10: Additional Sweetening
Lecture 56 Controlling The Low End (Again)
Lecture 57 Harmonic Exciters
Lecture 58 Dialing in Harmonic Exciters
Lecture 59 Gut Check
Lecture 60 Last Tweeks
Section 11: Rendering
Lecture 61 Rendering Settings
Lecture 62 File Type
Lecture 63 Dither Options
Lecture 64 To Mp3 or Not to Mp3?
Lecture 65 File Names
Section 12: Referencing & Finishing Up
Lecture 66 Check Your Work
Lecture 67 Save Your Session!
Lecture 68 Save Your Effect Chain
Lecture 69 In-Session Mastering
Lecture 70 Should You Master Your Own Music?
Lecture 71 Getting Gigs as a Mastering Engineer
Section 13: Wrap Up
Lecture 72 What Comes Next?
Lecture 73 Thanks for Watching!
Lecture 74 Bonus Lecture

توضیحات


  • حجم فایل : 4.41 گیگابایت
  • منبع: ترانه ساز
  • پسورد: taranesaz.com (با حروف کوچک تایپ شود)

دانلود


لینک های دانلود مخصوص کاربران ویژه با سطح اشتراک نقره ای و طلایی می باشد .

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید