کانال تلگرام

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack EDM2 (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: EDM2 از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۰۱ صدای جدید و ۳۴ درام کیت در شاخه موسیقی EDM را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 1.15 گیگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای Vengeance Sound Avenger Expansion pack 16 Bit Era (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: 16 Bit Era از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۰۱ صدای جدید و ۳۴ درام کیت در شاخه موسیقی Cinematic را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 352 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای Vengeance Sound Avenger Expansion pack 8 Bit Era (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: 8 Bit Era از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۳۱ صدای جدید و ۱۰ درام کیت در شاخه ۸ Bit Era را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 324 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای Vengeance Avenger Expansion pack Future Bounce (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Future Bounce از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۲۹ صدای جدید و ۳۱ درام کیت در شاخه موسیقی Future Bounce را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 1.10 گیگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Deep House (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Deep House از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۴۳ صدای جدید و ۲۹ درام کیت در شاخه موسیقی Deep House را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 1.31 گیگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Cinematic 1 (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Cinematic 1 از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۳۱ صدای جدید و ۱۰ درام کیت در شاخه موسیقی Cinematic را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 1.65 گیگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Ambition (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Ambition از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۳۶ صدای جدید و ۱۲ درام کیت در شاخه Ambition را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 238 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Hardstyle 1 (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Hardstyle 1 از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۳۶ صدای جدید و ۱۵ درام کیت در شاخه Hardstyle  را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 485 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Cinematic 2 (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Cinematic 2 از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۳۶ صدای جدید و ۲۲ درام کیت در شاخه موسیقی Cinematic را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 521 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Analog Synth (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Analog Synth از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۲۸ صدای جدید و ۱۵ درام کیت در شاخه Analog Synth را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 328 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای وی اس تی Vengeance Avenger Expansion pack Tropical House (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Tropical House از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۳۴ صدای جدید و ۱۰ درام کیت در شاخه موسیقی Tropical House را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 299 مگابایت
ادامه مطلب

دانلود بانک صدای Vengeance Avenger Expansion pack Retrowave 80s (UNLOCKED)


بانک صدای Avenger Expansion pack: Retrowave 80s از شرکت Vengeance یک اکسپنشن افزودنی برای وی اس تی Avenger می باشد . این محصول ۱۴۲ صدای جدید و ۱۵ درام کیت در شاخه موسیقی Retrowave 80s را به وی اس تی اضافه می کند . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص . ...
حجم فایل: 325 مگابایت
ادامه مطلب